Subscribe

Home

Distribucija prvog programa

Cilj: Kako program koji smo kreirali u Visual Studio-u 2010 pokrenemo na računaru na kojem nije instaliran ? U prethodna dva članka opisali smo šta je radno okruženje i kreirali smo prvi program. U ovom članku ćemo opisati šta je potrebno da korisnik, kome želimo da omogućimo

Prvi program u c# (Visual Studio 2010)

Cilj: Upoznati se sa razvojnim okruženjem Visual Studio-a i napraviti jednostavan program U ovom članku ćemo proći sledeće korake: Kreirati Windows aplikaciju koristeći postojeći šablon u Visual Studio-u Koristiti razvojno okruženje za dizajniranje forme Kompajliranje i startovanje programa Nakon što ste instalirali Visual Studio 2010 i podesili

Izbor programskog jezika i podešavanje radnog okruženja

U današnje vreme kada se na tržištu nalazi raznovrstan spektar programskih jezika teško je doneti odluku o tome koji jezik ćemo uzeti kao početni u radu. Na tržištu se naravno traži znanje više programskih jezika u zavisnosti od oblasti koju izaberete. Mi ćemo se ovde usresrediti na

Strana 4 od 41234