Subscribe

Home

MVC – Model View Controller

Nastavljamo naš serijal o dizajn paternima prezentujući MVC. UML dijagram zavisnosti Jedna od glavnih odlika većine informacionih sistema jeste prikupljanje podataka od korisnika i njihovo skladištenje u nekom formatu (relaciona ili NoSQL baza podataka ili nekom drugom formatu). Verujemo da ste kao developer već imali prilike da

Dependency injection (inversion of control)

Dependency injection (inversion of control)

Naš serijal na temu dizajn paterna nakon predstavljanja GRASP skupa paterna, nastavljamo sa Dependency Injection (DI). Ipak, pre svega … Pre nego što krenemo u sagledavanje šta je i čemu služi dependency injection i u kakvoj je relaciji sa inversion of control podsetićemo vas ukratko na sledeće činjenice: Šta

Serijal – dizajn paterni

Ovaj serijal predstavljaće pravi izazov, kako za nas koji pišemo tako i za vas koji čitate. U ovom serijalu daćemo opise dizajn paterna sa kojima smo se češće ili ređe susretali u praksi i sa kojima developer treba da bude  upoznat, bar po nazivu i problemu koji

Programerska procena vremena

Programerska procena vremena

Svako od nas se sigurno našao u situaciji da proceni vreme za završetak nekog zadatka i složićete se da je veliki izazov. U ovom članku ćemo dati tabelu kako programeri daju procenu vremena kao i da pronađemo stvari koje bi mogle biti loše. Procena Šta programer misli

Programski jezici – trend 2011-2012

Kako je pred nama cela godina, da podsetimo to je 8760 minuta koje imamo na raspolaganju da invenstiramo u ovoj godini, istraživali smo za vas koji su to programski jezici za koje je bilo najviše interesovanja u prethodne 2 godine, sa posebnim akcentom na 2012. Izvor informacija

Istorizacija podataka (baze podataka)

Šta je istorizacija podataka? Kako su podaci podložni promenama, često postoji zahtev da se svaka promena beleži kako bi sistem koji dizajniramo imao odgovore na sledeća pitanja: Odgovore na ova pitanja daje istorizacija podataka. Očigledno je da fizičko brisanje sloga ne dolazi u obzir. Da podsetimo, fizičko

UML Osnove – Dijagram paketa

Šta su paketi ? Da bismo opisali stanje i ponašanje sistema koristimo klase sa svojim atributima i operacijama. Međutim, često su sistemi koje projektujemo komleksni i sadrže po nekoliko stotina i hiljada klasa,  što zahteva dodatno  struktuiranje. Paket je geralni mehanizam za organizovanje klasa u grupe. U softverskom

UML osnove

Šta je UML ? Ako ste bili u prilici (ili još uvek jeste) da radite u razvojnom timu ili samostalno sigurno ste bili u prilici da kolegi objašnjavate šta ste i kako zamislili da se uradi. Često je to bio skup nekih gestikulacija i mnogo reči kako

Kreiranje objekata u JavaScript-u

JavaScript (ponekad se koristi skraćenica JS) je skript jezik koji je implementiran kao deo web browser-a kako bi se poboljšao korisnički interfejs. Objekat u JavaScript jeziku predstavlja kolekciju svojstava koji mogu biti prosti podaci (npr. godina proizvodnje automobila, broj točkova na vozilu), drugi objekti (npr. Klijent, Vrsta

Refaktoring – kad, kako, da li ?

Refaktoring je postupak poboljšanja softverskog programa tako što se radi interno restruktuiranje koda bez izmene ili dodavanja funkcionalnosti. Ovo restruktuiranje može biti manja izmena kao što je promena naziva lokalne promenljive do krupnijih kao što je kreiranja novih klasa i metoda. Programeri ovaj korak preduzimaju uz dogovor

Strana 2 od 41234