Subscribe

Archive for the UML Category

Deployment diagram

Uml dijagrami se koriste za vizuelno modelovanje objektno orijentisanih sistema. Pored dijagrama klasa i dijagrama paketa o kojima smo već pisali na red je došao i deployment dijagram. Deployment dijagrami prikazuju fizički raspored sistema, prikazujući koji deo softvera se izvršava na kom delu hardware-a. Osnovni elementi dijagrama

UML Osnove – Dijagram paketa

Šta su paketi ? Da bismo opisali stanje i ponašanje sistema koristimo klase sa svojim atributima i operacijama. Međutim, često su sistemi koje projektujemo komleksni i sadrže po nekoliko stotina i hiljada klasa,  što zahteva dodatno  struktuiranje. Paket je geralni mehanizam za organizovanje klasa u grupe. U softverskom

UML osnove

Šta je UML ? Ako ste bili u prilici (ili još uvek jeste) da radite u razvojnom timu ili samostalno sigurno ste bili u prilici da kolegi objašnjavate šta ste i kako zamislili da se uradi. Često je to bio skup nekih gestikulacija i mnogo reči kako