Subscribe

Archive for the JavaScript Category

Kreiranje objekata u JavaScript-u

JavaScript (ponekad se koristi skraćenica JS) je skript jezik koji je implementiran kao deo web browser-a kako bi se poboljšao korisnički interfejs. Objekat u JavaScript jeziku predstavlja kolekciju svojstava koji mogu biti prosti podaci (npr. godina proizvodnje automobila, broj točkova na vozilu), drugi objekti (npr. Klijent, Vrsta