Subscribe

Archive for the Istraživanje Category

Programski jezici – trend 2011-2012

Kako je pred nama cela godina, da podsetimo to je 8760 minuta koje imamo na raspolaganju da invenstiramo u ovoj godini, istraživali smo za vas koji su to programski jezici za koje je bilo najviše interesovanja u prethodne 2 godine, sa posebnim akcentom na 2012. Izvor informacija