Subscribe

Archive for the Edukacija Category

Snippets u Visual Studio-u – šta su i kako da ih koristimo

Šta su snippeti i čemu služe? Kako da kreiramo naš snippet i budemo produktivniji?

Šta je potrebno za web sajt – priručnik koji nedostaje

Šta je potrebno za web sajt – priručnik koji nedostaje

Ovo je jedno od češćih pitanja koje nam postavljaju prijatelji i poslovni partneri tako da smo odlučili da mu posvetimo vreme i napišemo tekst. Za kreiranje i postavljanje web sajta potrebno je sledeće: Strpljenje, upornost i vreme Mišljenja smo da je ovo najznačanija stavka u pravljenu web

Istorizacija podataka (baze podataka)

Šta je istorizacija podataka? Kako su podaci podložni promenama, često postoji zahtev da se svaka promena beleži kako bi sistem koji dizajniramo imao odgovore na sledeća pitanja: Odgovore na ova pitanja daje istorizacija podataka. Očigledno je da fizičko brisanje sloga ne dolazi u obzir. Da podsetimo, fizičko

UML Osnove – Dijagram paketa

Šta su paketi ? Da bismo opisali stanje i ponašanje sistema koristimo klase sa svojim atributima i operacijama. Međutim, često su sistemi koje projektujemo komleksni i sadrže po nekoliko stotina i hiljada klasa,  što zahteva dodatno  struktuiranje. Paket je geralni mehanizam za organizovanje klasa u grupe. U softverskom

UML osnove

Šta je UML ? Ako ste bili u prilici (ili još uvek jeste) da radite u razvojnom timu ili samostalno sigurno ste bili u prilici da kolegi objašnjavate šta ste i kako zamislili da se uradi. Često je to bio skup nekih gestikulacija i mnogo reči kako

Refaktoring – kad, kako, da li ?

Refaktoring je postupak poboljšanja softverskog programa tako što se radi interno restruktuiranje koda bez izmene ili dodavanja funkcionalnosti. Ovo restruktuiranje može biti manja izmena kao što je promena naziva lokalne promenljive do krupnijih kao što je kreiranja novih klasa i metoda. Programeri ovaj korak preduzimaju uz dogovor

Višeslojna arhitektura

Kada projektujemo i dizajniramo poslovne informacione sisteme primenjujemo višeslojnu arhitekturu. U praksi se može identifikovati nekoliko stilova arhitekture: Klijent/Server : predstavlja razdvajanje sistema u dve aplikacije: klijentska, koja se nalazi kod korisnika i baza podataka sa aplikativnom logikom Arthitektura zasnovana na komponentama: sistem čine funkcionalne ili logičke