Subscribe

Archive for the CSS Category

CSS – stilizovanje tekst

Među prvim koracima kada pravimo sajt jeste definisanje izgleda teksta tj. postavljanje fonta naslova, paragrafa i ostale elemente na stranici. Prilikom izbora fontova vodimo se osnovnim principom čitljivosti, tj. da je tekst jasan i vidno ističe elemente koje želimo da naglasimo. Pored čitljivosti bitna je i dostupnost

CSS – Cascading/Inheritance

CSS – Cascading/Inheritance

Ova tema je veoma značajna jer njeno razumevanje omogućava kreiranje dokumenata koji će biti laki za održavanje. Cascading predstavlja proces koji određuje koji definisani still će biti primenjen na koje svojstvo za svaki definisani tag. Cascading rešava višestruko postavljanje stilova na nekom elementu u različitim izvorima, dok inheritance rešava problem

CSS serijal

CSS serijal

CSS – Cascading Style Sheets CSS je jezik koji se koristi za opis izgleda i formata dokumetna pisanog u markup jeziku. Najčešće se koristi za web stranice pisane u HTML ili XHTML-u1. U ovom serijalu i tekstovima koji će uslediti obradićemo sledeće teme: Zašto CSS? Šta su selektori, koji